Kontrole celno-skarbowe

Kontrola celno-skarbowa to postępowanie o szerokim zakresie. W jej ramach można skontrolować na przykład przestrzeganie prawa podatkowego, sposób użytkowania automatów do gier hazardowych, paliwo w baku samochodu, zawartość przesyłek pocztowych, ruch drogowy i wiele innych zjawisk.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości kontrola celno-skarbowa przekształca się w postępowanie podatkowe, które kończy się klasycznie, czyli decyzją podatkową. Rzecz jasna, od decyzji podatkowej wolno wnieść odwołanie. Nietrudno przewidzieć w jaki sposób wniesione odwołanie zostanie rozpoznane. Ustawodawca postanowił bowiem, że odwołanie będzie rozpoznawał ten sam organ, który wcześniej wydał decyzję, czyli naczelnik urzędu celno-skarbowego. Na szczęście można jeszcze wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.