Podatki w biznesie i życiu codziennym (VAT, CIT, PIT, inne)

Według różnych badań niestabilne prawo podatkowe stanowi jedną z głównych barier prowadzenia działalności gospodarczej.

Mogli się o tym przekonać w równym stopniu przedstawiciele branż tak odległych jak komornicy, przedsiębiorcy umacniający brzegi morskie, właściciele punktów gastronomicznych oferujących dania na wynos czy właściciele kopalń kryptowalut. We wszystkich przykładowo tu wymienionych przypadkach podatnicy zostali narażeni na zaległości podatkowe, nie dlatego, że zmieniły się przepisy prawa podatkowego, ale dlatego, że zmieniła się interpretacja przepisów prawa podatkowego. W handlu i usługach stale obecny problem to dobra wiara, należyta staranność, której niedochowanie skutkuje tym, że VAT w jednej chwili zmienia się z podatku od wartości dodanej w podatek od obrotu wykazanego na fakturze, przy czym dla administracji podatkowej jest to obrót fikcyjny, a faktura to tak zwana pusta faktura.

Nie lepiej jest w przypadku opodatkowania dochodu osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Ulga mieszkaniowa na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych to historia niekończącego się sporu. Rozliczenie dochodu z zagranicy stało się wyzwaniem tym większym, im bardziej skomplikowany jest stan faktyczny, a takich nie brakuje. Kłopotliwa może się okazać zmiana rezydencji podatkowej. Rzecz zabawna, ale z życia wzięta: okazuje się, że na gruncie podatku od nieruchomości problematyczna może być definicja dachu, fundamentu oraz ściany.

Doradzamy jak rozwiązać skomplikowane problemy prawne w nowej perspektywie planowania podatkowego i jak zarządzać ryzykiem podatkowym. W zakresie naszej praktyki podatkowej mieszczą się również zagadnienia związane z codziennym prowadzeniem biznesu, jak np. kwalifikacja kosztów uzyskania przychodów, rozpoznanie przychodu, ulgi podatkowe na badania i rozwój (B+R), rozpoznanie właściwej stawki VAT, podatek należny, podatek naliczony, wewnątrzwspólnotowa dostawa, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, moment rozpoznania obowiązku podatkowego, dobra wiara w podatku od towarów i usług. Pomagamy uzyskać interpretacje prawa podatkowego.