Publikacje i wydarzenia

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, w myśl którego niezgodne z prawem unijnym są krajowe przepisy dotyczące dodatkowego zobowiązania podatkowego zawarte w ustawie o podatku od towarów i usług. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe popularnie jest znane jako sankcja VAT.

Specjalny fundusz na cele inwestycyjne pozwala rozszerzyć bazę kosztów uzyskania przychodów u przedsiębiorców inwestujących w rozwój firmy. Doradcy podatkowi od dawna wskazywali na potrzebę wprowadzenia podobnego rozwiązania. Ustawodawca zdecydował, że będzie dostępne od 1 stycznia 2021 roku, co obok ulgi B+R daje spory potencjał zgodnego z prawem planowania podatkowego.

Pojęcie ceny transferowej ma znaczenie podatkowe i ekonomiczne. Zgodnie z definicją podatkową cena transferowa to najogólniej rzecz ujmując, cena transakcyjna – cena stosowana w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, w szczególności w ramach jednej grupy kapitałowej.

Odkąd dwukrotne opodatkowanie dochodów spółek komandytowych stało się faktem, Internet i prasę w papierze zalała fala porad jak przed tym uciec. W większości przypadków wskazuje się dwie opcje.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uznał, że podatek od niezrealizowanych zysków jest wynikiem wadliwie zaimplementowanej unijnej dyrektywy ATAD. Według przepisów dyrektywy exit tax stosuje się do osób prawnych, a nie do osób fizycznych.

Czy wprowadzenie pakietu IP Box stanowi pozytywną zmianę podejścia polskiego ustawodawcy i zrozumienie znaczenia tego typu zachęt w kontekście rozwoju gospodarczego?

Wśród niedawno uchwalonych zmian w podatkach znalazł się exit tax, czyli podatek od niezrealizowanych zysków. Podatek od samego początku uchodzi za kontrowersyjny głównie dlatego, że zdarzeniem, które prowadzi do opodatkowania jest przeniesienie majątku za granicę, a nawet sama zmiana miejsca zamieszkania.

Czy światowy hegemon uznany zostanie za raj podatkowy? Stany Zjednoczone są bez wątpienia mocarstwem zarówno politycznym, jak i gospodarczym. W tym kontekście nieco zaskakują pogłoski iż już w drugiej połowie przyszłego roku USA znajdą się na tzw. czarnej liście podatkowej Unii Europejskiej.

Zwalczanie agresywnej optymalizacji podatkowej nie może odbywać się kosztem naruszania podstawowych zasad zrównoważonego systemu prawa podatkowego.