Publikacje i wydarzenia

Czy wprowadzenie pakietu IP Box stanowi pozytywną zmianę podejścia polskiego ustawodawcy i zrozumienie znaczenia tego typu zachęt w kontekście rozwoju gospodarczego?

Wśród niedawno uchwalonych zmian w podatkach znalazł się exit tax, czyli podatek od niezrealizowanych zysków. Podatek od samego początku uchodzi za kontrowersyjny głównie dlatego, że zdarzeniem, które prowadzi do opodatkowania jest przeniesienie majątku za granicę, a nawet sama zmiana miejsca zamieszkania.

Czy światowy hegemon uznany zostanie za raj podatkowy? Stany Zjednoczone są bez wątpienia mocarstwem zarówno politycznym, jak i gospodarczym. W tym kontekście nieco zaskakują pogłoski iż już w drugiej połowie przyszłego roku USA znajdą się na tzw. czarnej liście podatkowej Unii Europejskiej.

Zwalczanie agresywnej optymalizacji podatkowej nie może odbywać się kosztem naruszania podstawowych zasad zrównoważonego systemu prawa podatkowego.

Pewien filozof, był nim Platon, wprowadził pluralizm do pojęcia bytu. Mówił, iż pewne rzeczy istnieją w ten sposób a inne, w inny. Jego podejście przyjęło się jako dobre. Świat (widzialny i niewidzialny) jest różnorodny.

Weszła w życie Konstytucja biznesu, czyli zestaw aktów prawnych zawierających rozwiązania mające ułatwić przedsiębiorcom funkcjonowanie. W zestawie znajduje się między innymi ustawa Prawo przedsiębiorców, która zastąpiła Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Inwestycje polskich firm na rynku włoskich odbywają się głównie w sektorze farmaceutycznym, motoryzacyjnym, budownictwie, handlu, hotelarstwie i transporcie. Z roku na rok rośnie też liczba Polaków zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej we Włoszech.

W praktyce orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego wyłoniło się “zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości”. Problematyczne jest pytanie, czy nielegalne podsłuchy mogą mogę być źródłem dowodów w sprawach podatkowych?

Co do zasady kryptowaluty nie są w Polsce mile widziane. Nawiasem mówiąc, między innymi dlatego wiodący w kryptowalutowej branży polski biznes ma siedzibę w Szwajcarii. Sygnały płynące z różnych instytucji państwowych są zbieżne.