Oferta

Zespół K18 jest przewodnikiem w złożonej materii prawa podatkowego. Podatki mają niepowtarzalny koloryt, co najlepiej oddał brytyjski sędzia lord justice Stephen Sedley poprzez porównanie do lunaparku, w którym prawa znane ze szkół i podręczników są zawieszone lub odwrócone. Wprawdzie miał na myśli VAT, lecz w praktyce dotyczy to wszystkich podatków. Nie może być inaczej, skoro na przykład w podatku od nieruchomości nie ma zgodny między Trybunałem Konstytucyjnym a Naczelnym Sądem Administracyjnym w temacie czy silos na cukier to budynek, czy tylko budowla.

Doradztwo podatkowe
Doradztwo w zakresie prawa podatkowego powierzono specjalizującej się w tej właśnie materii grupie prawników, doradców podatkowych. Zakres czynności doradztwa podatkowego określa ustawa. Jak można się domyślić, jest to ustawa Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.
Doradztwo podatkowe
Postępowania podatkowe
Prowadzimy sprawy podatkowe naszych klientów. Wiemy z doświadczenia, że każda sprawa podatkowa ma indywidualny, niepowtarzalny charakter. Stan faktyczny ustalony w jednej sprawie podatkowej nie powtórzy się już w żadnej innej. Nie ma dwóch takich samych spraw podatkowych.
Postępowania podatkowe
Księgi podatkowe
Oferujemy outsourcing ksiąg podatkowych, co obejmuje księgi rachunkowe, podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ewidencje (ewidencje VAT) oraz inne rejestry, które na podstawie przepisów prawa obowiązani są prowadzić podatnicy, płatnicy i inkasenci.
Księgi podatkowe