Postępowania podatkowe

Prowadzimy sprawy podatkowe naszych klientów. Wiemy z doświadczenia, że każda sprawa podatkowa ma indywidualny, niepowtarzalny charakter. Stan faktyczny ustalony w jednej sprawie podatkowej nie powtórzy się już w żadnej innej. Nie ma dwóch takich samych spraw podatkowych.

Przepisy prawa podatkowego zmieniają się dynamicznie i jest to ten specyficzny rodzaj dynamiki, który natura przewidziała dla chaosu. Ale to nie wszystko. Źródłem utrapienia podatnika są w równym stopniu ciągłe zmiany prawa podatkowego jak i nagłe zmiany interpretacji prawa podatkowego, często wcześniej utrwalonej w toku kilkunastoletniej praktyki. Na porządku dziennym są wynikłe z tego powodu spory podatkowe i w konsekwencji ciągnące się w nieskończoność postępowania podatkowe. Nie ma jednego postępowania podatkowego. Najmniej sformalizowane są czynności sprawdzające, a poza tym jest kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa czy postępowania podatkowe w ścisłym tego terminu rozumieniu. Do tego dochodzą postępowania odwoławcze i sądowe w sprawach podatkowych. Są postępowania egzekucyjne. Są postępowania zabezpieczające. We wszystkich postępowaniach przyznano podatnikowi całkiem pokaźny zestaw środków zaskarżenia. Poza tym w odpowiednim trybie można wnioskować o wydanie zaświadczenia, indywidualnej interpretacji czy opinii zabezpieczającej.

Wiemy czego podatnik oczekuje od profesjonalnego pełnomocnika procesowego działającego w sprawach podatkowych. Takim profesjonalnym pełnomocnikiem jest prawnik o specjalności podatki, doradca podatkowy. Po pierwsze, doradca podatkowy nie może pozwolić sobie na rutynę. Po drugie, pisać pisma procesowe, co do zasady, wolno każdemu. Chodzi jednak o to, żeby skargę, wniosek, odwołanie zastrzeżenie czy zażalenie napisać dobrze.