Slide 1

“Na Awentynie, nad Tybrem, spokojna Via di Santa Sabina prowadzi obok starodawnych klasztorów i kościołów na małą piazzę, ozdobioną stiukowymi obeliskami i trofeami. Nad drzwiami z brązu po prawej widnieje herb Kawalerów Maltańskich. Drzwi są zamknięte i zaryglowane. Jedynie przez dziurkę od klucza można rzucić okiem na teren po drugiej stronie. Ale cóż to za widok!” **

** S.E. Rasmussen, Odczuwanie architektury, przeł. B. Gadomska, Kraków 2015, Karakter

Slide 2

“Wszyscy oni mówią o dwóch różnych stronach tego samego przedmiotu i nawet nie domyślają się, że nie wiodą żadnego sporu i wcale sobie nie przeczą. Jeden podszedł odrobinę za blisko do budynku, tak że widzi tylko jedną jego część; drugi odszedł odrobinę za daleko, tak że widzi całą fasadę, lecz nie widzi części.” **

** M. Gogol, Wybrane fragmenty korespondencji z przyjaciółmi, przeł. F. Netz, Warszawa 2015, Sic!.

Oferta

Doradztwo podatkowe
Doradztwo w zakresie prawa podatkowego powierzono specjalizującej się w tej właśnie materii grupie prawników, doradców podatkowych. Zakres czynności doradztwa podatkowego określa ustawa. Jak można się domyślić, jest to ustawa Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.
Postępowania podatkowe
Prowadzimy sprawy podatkowe naszych klientów. Wiemy z doświadczenia, że każda sprawa podatkowa ma indywidualny, niepowtarzalny charakter. Stan faktyczny ustalony w jednej sprawie podatkowej nie powtórzy się już w żadnej innej. Nie ma dwóch takich samych spraw podatkowych.
Księgi podatkowe
Oferujemy outsourcing ksiąg podatkowych, co obejmuje księgi rachunkowe, podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ewidencje (ewidencje VAT) oraz inne rejestry, które na podstawie przepisów prawa obowiązani są prowadzić podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Publikacje i wydarzenia

Czy światowy hegemon uznany zostanie za raj podatkowy? Stany Zjednoczone są bez wątpienia mocarstwem zarówno politycznym, jak i gospodarczym. W tym kontekście nieco zaskakują pogłoski iż już w drugiej połowie przyszłego roku USA znajdą się na tzw. czarnej liście podatkowej Unii Europejskiej.

Zwalczanie agresywnej optymalizacji podatkowej nie może odbywać się kosztem naruszania podstawowych zasad zrównoważonego systemu prawa podatkowego.

Pewien filozof, był nim Platon, wprowadził pluralizm do pojęcia bytu. Mówił, iż pewne rzeczy istnieją w ten sposób a inne, w inny. Jego podejście przyjęło się jako dobre. Świat (widzialny i niewidzialny) jest różnorodny.