Slide 1

“Na Awentynie, nad Tybrem, spokojna Via di Santa Sabina prowadzi obok starodawnych klasztorów i kościołów na małą piazzę, ozdobioną stiukowymi obeliskami i trofeami. Nad drzwiami z brązu po prawej widnieje herb Kawalerów Maltańskich. Drzwi są zamknięte i zaryglowane. Jedynie przez dziurkę od klucza można rzucić okiem na teren po drugiej stronie. Ale cóż to za widok!” **

** S.E. Rasmussen, Odczuwanie architektury, przeł. B. Gadomska, Kraków 2015, Karakter

Slide 2

“Wszyscy oni mówią o dwóch różnych stronach tego samego przedmiotu i nawet nie domyślają się, że nie wiodą żadnego sporu i wcale sobie nie przeczą. Jeden podszedł odrobinę za blisko do budynku, tak że widzi tylko jedną jego część; drugi odszedł odrobinę za daleko, tak że widzi całą fasadę, lecz nie widzi części.” **

** M. Gogol, Wybrane fragmenty korespondencji z przyjaciółmi, przeł. F. Netz, Warszawa 2015, Sic!.

Oferta – Kancelaria podatkowa Warszawa

Doradztwo podatkowe
Doradztwo w zakresie prowadzenia spraw związanych z prawem podatkowym nasza Kancelaria podatkowa Warszawa powierza specjalizującym się w tej właśnie dziedzinie grupie doświadczonych prawników, doradców podatkowych. Zakres czynności realizowanych przez biuro podatkowe warszawa określa ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.
Postępowania podatkowe
Wszelkie sprawy podatkowe klientów prowadzi nasza Kancelaria doradztwa podatkowego. Wiadomo z doświadczenia, że każda sprawa podatkowa ma indywidualny, niepowtarzalny charakter. Stan faktyczny ustalony w jednej sprawie podatkowej nie powtórzy się już w żadnej innej. Nie ma dwóch takich samych spraw podatkowych.
Księgi podatkowe
Kancelaria podatkowa oferuje outsourcing ksiąg podatkowych obejmujący księgi rachunkowe, podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ewidencje (ewidencje VAT) oraz inne rejestry, których pełną zgodność z przepisami prawa podatkowego zapewnia indywidualnie przydzielony doradca podatkowy, a które to na podstawie przepisów prawa obowiązani są prowadzić podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Publikacje i wydarzenia

Czy wprowadzenie pakietu IP Box stanowi pozytywną zmianę podejścia polskiego ustawodawcy i zrozumienie znaczenia tego typu zachęt w kontekście rozwoju gospodarczego?

Wśród niedawno uchwalonych zmian w podatkach znalazł się exit tax, czyli podatek od niezrealizowanych zysków. Podatek od samego początku uchodzi za kontrowersyjny głównie dlatego, że zdarzeniem, które prowadzi do opodatkowania jest przeniesienie majątku za granicę, a nawet sama zmiana miejsca zamieszkania.

Czy światowy hegemon uznany zostanie za raj podatkowy? Stany Zjednoczone są bez wątpienia mocarstwem zarówno politycznym, jak i gospodarczym. W tym kontekście nieco zaskakują pogłoski iż już w drugiej połowie przyszłego roku USA znajdą się na tzw. czarnej liście podatkowej Unii Europejskiej.