Postępowania egzekucyjne i zabezpieczające

Postępowania egzekucyjne i zabezpieczające to procedury, na gruncie których administracja podatkowa (popularnie zwana fiskusem) wyrządza najwięcej szkód.

W dodatku często są to szkody nieodwracalne. Stąd ochrona praw jednostki (podatnika) w postępowaniu egzekucyjnym nabiera kluczowego znaczenia. Ale w praktyce fiskus nie bardzo się tym przejmuje, albowiem w jego przekonaniu administracja, jak mawiał klasyk, to “zawsze służba państwu”. W takim kontekście interes jednostki się nie liczy. Zatem w tej sytuacji zasadniczo jedynym podmiotem, który w postępowaniu egzekucyjnym może się upomnieć o prawa podatnika, poza nim samym, jest jego pełnomocnik- profesjonalny doradca podatkowy.