Restrukturyzacja biznesu

Wsparcia doradcy podatkowego wymagają procesy takie jak łączenie, podział, przekształcenia spółek. Podobnie przeniesienie działalności za granicę, w tym przeniesienie siedziby spółki za granicę bez przeprowadzenia likwidacji.

Określone skutki podatkowe wywołuje zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, aport czy gotówkowe podwyższenie kapitału zakładowego. Jest ważne, aby tego rodzaju transakcje przeprowadzić w sposób optymalny podatkowo. Odrębnym zagadnieniem jest planowanie na wypadek sukcesji w biznesie i związana z tym restrukturyzacja rodzinnych przedsiębiorstw. Przekazywanie biznesu wymaga namysłu. Planowanie sukcesji biznesu również pociąga za sobą określone konsekwencje podatkowe. W procesach restrukturyzacyjnych wykorzystuje się podmioty krajowe i zagraniczne, w tym spółki, trusty, fundacje. Planowanie podatkowe ma zalety i wady oraz trudne do uchwycenia granice. Ale plan sukcesji biznesu wykracza poza ramy prawa podatkowego.

Warto skorzystać z konsultacji nie tylko z doradcą podatkowym, ale również z radcą prawnym i księgowym. Wszyscy pracują w naszym zespole.