Porady podatkowe – prawa i obowiązki podatnika w nowej Ordynacji podatkowej

Zupełnie nowa Ordynacja podatkowa ma szansę wejść w życie w 2020 r. Aktualnie swoje prace zakończyła Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego, w toku jest proces legislacyjny. Kolejnym etapem jest przekazanie projektu do konsultacji społecznych, a potem uchwalenie przez Sejm i Senat. Co przyniosą zmiany?

REIT-y tak, ale niestety nie polskie

Ministerstwo Finansów ostatecznie wycofało projekt ustawy o REIT (Real Estate Investment Trust). To wyraźny sygnał, że podmioty korzystające z preferencji podatkowych w resorcie finansów nie są dobrze widziane.