Publikacje i wydarzenia

Pewien filozof, był nim Platon, wprowadził pluralizm do pojęcia bytu. Mówił, iż pewne rzeczy istnieją w ten sposób a inne, w inny. Jego podejście przyjęło się jako dobre. Świat (widzialny i niewidzialny) jest różnorodny.

Weszła w życie Konstytucja biznesu, czyli zestaw aktów prawnych zawierających rozwiązania mające ułatwić przedsiębiorcom funkcjonowanie. W zestawie znajduje się między innymi ustawa Prawo przedsiębiorców, która zastąpiła Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Inwestycje polskich firm na rynku włoskich odbywają się głównie w sektorze farmaceutycznym, motoryzacyjnym, budownictwie, handlu, hotelarstwie i transporcie. Z roku na rok rośnie też liczba Polaków zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej we Włoszech.

W praktyce orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego wyłoniło się “zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości”. Problematyczne jest pytanie, czy nielegalne podsłuchy mogą mogę być źródłem dowodów w sprawach podatkowych?

Co do zasady kryptowaluty nie są w Polsce mile widziane. Nawiasem mówiąc, między innymi dlatego wiodący w kryptowalutowej branży polski biznes ma siedzibę w Szwajcarii. Sygnały płynące z różnych instytucji państwowych są zbieżne.