Fundusz na cele inwestycyjne uzupełnia ulgę badawczo-rozwojową (ulga B+R)

Specjalny fundusz na cele inwestycyjne pozwala rozszerzyć bazę kosztów uzyskania przychodów u przedsiębiorców inwestujących w rozwój firmy. Doradcy podatkowi od dawna wskazywali na potrzebę wprowadzenia podobnego rozwiązania. Ustawodawca zdecydował, że będzie dostępne od 1 stycznia 2021 roku, co obok ulgi B+R daje spory potencjał zgodnego z prawem planowania podatkowego.

Naszym zdaniem specjalny fundusz na cele inwestycyjne uzupełnia ulgę na działalność badawczo-rozwojową. Jako doradcy podatkowi warszawa często obserwowaliśmy przedsiębiorców, którzy inwestowali duże środki w rozwój firmy, ale mimo tego ulga badawczo – rozwojowa (ulga B+R) znajdowała się poza ich zasięgiem. Nawet jeśli inwestycje dotyczyły rozwiązań innowacyjnych.

Z wielu indywidualnych interpretacji podatkowych wynika, że nie można mówić o działalności badawczo rozwojowej w przypadku gdy przedsiębiorca dokonuje tylko wydatków inwestycyjnych (na przykład kupuje nowoczesną linię produkcyjną, czy nowoczesny system zarządzania przedsiębiorstwem). Administracja podatkowa stanęła na stanowisku, że w takim przypadku ulga badawczo-rozwojowa (ulga B+R) nie przysługuje.

Wydaje się, że restrykcyjne stanowisko fiskusa można było postrzegać nawet w kategoriach naruszenia zasady swobody konkurencji. Przecież granica między działalnością badawczo – rozwojową a rozwojem firmy poprzez inwestycje nie jest łatwa do uchwycenia.

W tym kontekście specjalny fundusz na cele inwestycyjne jawi się jako narzędzie w pewnym stopniu wyrównujące warunki prowadzenie działalności gospodarczej. Ale nie ma nic za darmo. Podobnie jak ulga badawczo-rozwojowa (ulga B+R) ulga w postaci zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wpłat na fundusz wyodrębniony na cele inwestycyjne wymaga spełnienia szeregu warunków.

Przede wszystkim nowa ulga jest dostępna dla przedsiębiorców, których przychody nie przekraczają 100 mln. zł. Ulga dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych i mogą z niej korzystać spółki kapitałowe (np. spółka z o.o.), których udziałowcami (akcjonariuszami) mogą być tylko osoby fizyczne. Spółki korzystające z ulgi nie mogą mieć powiązań kapitałowych (prawo do zysku) z innymi spółkami. Jeżeli spółka zamierza skorzystać z ulgi, to nie może sporządzać sprawozdań finansowych według zasad MSR, lecz w oparciu o kranowe przepisy ustawy o rachunkowości. Konieczne jest aby pracownicy spółki korzystającej z ulgi inwestycyjnej byli zatrudnieni na podstawie umów, od których odprowadza się zaliczki PIT oraz składki na ZUS.

Podatnicy spełniający warunki wyżej wymienione, a także inne wynikające z ustawy, mogą ,,zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy na wyodrębniony w kapitale rezerwowym fundusz utworzony na cele inwestycyjne’’ (cytat z art. 15 ust. 1hb ustawy z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzemieniu obowiązującym od 1 stycznia 2021 roku).

W podatkowych publikacjach fundusz na cele inwestycyjne zazwyczaj przedstawia się jako alternatywę estońskiego CIT. W tym zestawieniu estoński CIT uchodzi za rozwiązanie skomplikowane a nawet ryzykowne. Jednak my, jako doradcy podatkowi warszawa, uważamy, że fundusz na cele inwestycyjne to także alternatywa ulgi badawczo-rozwojowej. W przeciwieństwie do ulgi B+R fundusz nie wymaga aby działalność miała charakter systematyczny, twórczy czy też żeby zmierzała do nowych zastosowań. Nowa ulga wymaga wydatkowania środków na nowe środki trwałe.

Zespół K18. Doradcy Podatkowi Warszawa