Tax books

Oferujemy outsourcing ksiąg podatkowych, co obejmuje księgi rachunkowe, podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ewidencje (ewidencje VAT) oraz inne rejestry, które na podstawie przepisów prawa obowiązani są prowadzić podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Prowadzenie ksiąg podatkowych przez kancelarię doradztwa podatkowego pozwala lepiej i szybciej zidentyfikować ryzyko podatkowe, zaktualizować dokumentację cen transferowych oraz zweryfikować politykę tax complinace. Przedsiębiorca nie traci czasu na zwykłe obowiązki rozliczeniowe i sprawozdawcze, na przykład na comiesięczne rozliczanie VAT i składanie deklaracji VAT, rozliczanie pracowników i prowadzenie spraw pracowniczych czy bieżącą komunikację z urzędem skarbowym. Może się tym zająć specjalnie w tym celu umocowany pełnomocnik.

Trzeba pamiętać, że przepisy prawa nie zwalniają podatników od obowiązku posiadania stosownych dokumentów potrzebnych dla rozliczenia podatku w przypadku ich utraty – niezależnie od przyczyny. Dlatego w ramach pakietu oferowanych przez nasz usług warto pomyśleć o digitalizacji dokumentów.