Ceny transferowe a podatki międzynarodowe

Pojęcie ceny transferowej ma znaczenie podatkowe i ekonomiczne. Zgodnie z definicją podatkową cena transferowa to najogólniej rzecz ujmując, cena transakcyjna – cena stosowana w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, w szczególności w ramach jednej grupy kapitałowej.

Z ekonomicznego punktu widzenia ceną transferową nazywamy też cenę, która została ustalona przez zakład, spółkę córkę bądź oddział przedsiębiorstwa międzynarodowego za usługę lub dobro, w które zakład, wydział lub spółka córka tegoż przedsiębiorstwa zostały wcześniej zaopatrzone. W tym zakresie cena transferowa przekłada się na podatki międzynarodowe.
Warto podkreślić, iż odpowiednie prowadzenie dokumentacji cen transferowych, wiąże się z korzyściami dla przedsiębiorców na wielu płaszczyznach. Jeżeli chodzi o podatki międzynarodowe jak i krajowe optymalizacja podatkowa wymaga prawidłowego prowadzenia dokumentacji cen transferowych. Przez to przedsiębiorstwa mogą być bardziej rentowne i optymalizując koszty. Dokumentacja cen transferowych ma na celu zaprezentowanie dokonanych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi działającymi w grupie pomiotów powiązanych.  Dokumentacje należy sporządzić na podstawie art. 11q ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.
Jeżeli w ramach przedsiębiorstwa znajdują się podmioty działające w kraju i za granicą obowiązkowo należy prowadzić lokalną dokumentację cen transferowych, a w niektórych przypadkach grupową. Natomiast jeżeli w ramach przedsiębiorstwa funkcjonują tylko podmioty krajowe, które nie przynoszą straty, nie ma obowiązku prowadzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

W takiej sytuacji przedsiębiorca wypełnia stosowne formularze. Nowe formularze miały być ułatwieniem dla podatników, mowa o dwóch TPR-C informacji składanej o cenach transferowych dla osób prawnych, oraz TPR-P informacji składanej o cenach transferowych dla osób fizycznych. Prawidłowo wypełniony formularz wysłany elektronicznie trafia bezpośrednio do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Ważna jest weryfikacja czy formularz jest wypełniony poprawnie.  Przygotowany formularz można sprawdzić za   pomocą przycisku „sprawdź poprawność”, co zdecydowanie ułatwia wypełnianie informacji o cenach transferowych. Poza podstawowymi informacjami typu NIP podmiotu, adres siedziby spółki, kiedy tak naprawdę musimy raportować transakcję?

a. Jeśli mamy transakcję z podmiotami powiązanymi, których wartość jest większa niż  10 mln złotych (transakcje towarowe oraz transakcje finansowe)
b. Jeśli mamy transakcję z podmiotami powiązanymi, które przekraczają wartość 2 mln złotych (transakcje usługowe oraz inne)

Szczegółowe informacje co do cen transferowych znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018r.
Niezależnie od powyższego warto dodać, że zwłaszcza jeżeli chodzi o podatki międzynarodowe dokumentacja cen transferowych powinna być szczególnie starannie a wręcz drobiazgowo w celu odwzorowania nie tylko ceny transferowej, ale i rzeczywistego przebiegu transakcji.

Zespół K18, 08/01/2021