W Polsce pojawił się Innovation Box

Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustaw o PIT i CIT. Dzięki nowym regulacjom w Polsce pojawiła się ulga podatkowa – tzw. Innovation Box. To duże ułatwienie dla przedsiębiorców, zarabiających na prawach własności intelektualnej. Co obejmują zmiany? Jak skorzystać z nowej konstrukcji?

Podatki międzynarodowe w Polsce

Do polskiego systemu coraz częściej implementuje się podatki międzynarodowe. Innovation Box wzorowany jest bowiem na rozwiązaniach, które z powodzeniem funkcjonuje już w innych państwach europejskich. Innovation Box w podobnej formule pojawił się już między innymi we Francji, w Holandii, Luksemburgu, w Wielkiej Brytanii, na Węgrzech, a także u naszych południowych sąsiadów – na Słowacji. Jedyne modyfikacje polskiej konstrukcji polegają na jej nazwie, a także na stawce opodatkowania. Na Zachodzie podobne instytucje nazywane są na przykład “Patent Box” albo “Knowledge Development Box”.

Jak działa Innovation Box, czyli podatki międzynarodowe w polskim wydaniu

Z Innovation Box powinna się zapoznać każda warszawska kancelaria podatkowa – warszawa bowiem, jako stolica innowacji, jest siedzibą wielu firm, operujących własnością intelektualną. Tacy przedsiębiorcy mogą natomiast skorzystać z nowej 5-procentowej ulgi. Niższa stawka dotyczy dochodów, uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, a zatem prawa do wynalazku (patent), dodatkowego prawa ochronnego na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa z rejestracji topografii układu scalonego, dodatkowego prawa ochronnego dla patentu na produkt leczniczy lub środek ochrony roślin, prawa z rejestracji produktu leczniczego i weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu, prawa z rejestracji nowych odmian roślin i ras zwierząt oraz prawa do programu komputerowego. Jedynym warunkiem, który musi spełnić przedsiębiorca, aby skorzystać z nowego udogodnienia, jest wytworzenie, rozwinięcie lub ulepszenie któregoś z wyżej wymienionych praw w ramach działalności B+R, czyli działalności badawczo-rozwojowej.

A co z ulgą B+R?

Co istotne, konstrukcja innovation box to w pewnym sensie uzupełnienie już istniejącej w polskim systemie prawnym ulgi B+R. Ta druga dotyczy podmiotów, prowadzących działalność badawczo-rozwojową, czyli związaną z działalnością twórczą, obejmującą badania naukowe i prace rozwojowe, która jednocześnie zmierza do zwiększenia zasobów wiedzy i tworzenia nowych zastosowań określonych wynalazków. W przeciwieństwie do innovation box nie jest to rozwiązanie przychodowe, ale kosztowe. Rzecz w tym, że przedsiębiorcy mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o koszty uzyskania przychodu, czyli na przykład wynagrodzenia pracowników, nabycie sprzętu specjalistycznego albo przeprowadzenie ekspertyz i opinii naukowych.

Jak obliczyć należny podatek? – doradza kancelaria podatkowa warszawa

Podatki międzynarodowe nie stanowią łatwego zagadnienia. Z reguły ich dostosowanie do prawa polskiego bywa dość trudne – jest to wyzwanie, które podejmuje niejedna kancelaria podatkowa (warszawa). Jak zatem obliczyć należny podatek w oparciu o ulgę Innovation Box? Podstawą opodatkowania jest dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, a zatem dochód z wszelkich opłat i należności, które wynikają z umów licencyjnych, ze sprzedaży usługi lub prawa albo z odszkodowania. Oczywiście pod uwagę bierzemy cenę rynkową. Co również istotne, podatnik może korzystać z ulgi przez cały okres trwania ochrony prawnej kwalifikowanych praw własności intelektualnej, a zatem nawet przez dwadzieścia lat.

Nowe prawo to nowe obowiązki

Kancelaria podatkowa warszawa poradzi zatem, jak skorzystać z nowej regulacji.To nie takie proste , ponieważ z nowymi uprawnienia skorelowane są nowe, zaawansowane obowiązki. Poza tym, że z innovation box mogą skorzystać wyłącznie podmioty ponoszące wydatki na działalność badawczo-rozwojową, to jeszcze muszą one opracować stosowny system ewidencjonowania i zarządzania prawami własności intelektualnej. Fiskus będzie bowiem szczegółowo weryfikował, czy danej firmie nie tylko rzeczywiście, ale i formalnieprzysługuje ulga.