Porady podatkowe – prawa i obowiązki podatnika w nowej Ordynacji podatkowej

Zupełnie nowa Ordynacja podatkowa ma szansę wejść w życie w 2020 r. Aktualnie swoje prace zakończyła Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego, w toku jest proces legislacyjny. Kolejnym etapem jest przekazanie projektu do konsultacji społecznych, a potem uchwalenie przez Sejm i Senat. Co przyniosą zmiany?

Kilka słów o ewolucji Ordynacji podatkowej

Ordynacja podatkowa, czyli podstawowa ustawa, regulująca sytuację prawną podatników, obowiązuje od 1997 roku. W ciągu dwudziestu lat swojego istnienia w polskim systemie prawnym, ulegała niezliczonym nowelizacjom, które nie nadążały za tempem zmian otaczającej rzeczywistości. Należało dostosować obowiązujące przepisy do otaczającej rzeczywistości. Przede wszystkim podkreślono konieczność zwiększenia ochrony podatnika w relacjach z organami podatkowymi poprzez wzmocnienie katalogu praw. Resort Finansów długo pracował nad nowym projektem. Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowa została bowiem powołana już w 2014 roku. Teraz jesteśmy jednak coraz bliżej finalnego kształtu zmian. Istnieje realna szansa, że zmiany wejdą w życie w 2020 roku. Co ciekawe chociaż nowej ordynacji jeszcze nie ma już pojawiają się pierwsze porady podatkowe z nią związane. Jako doradcy podatkowi warszawa dostrzegamy, że nie jest to akt doskonały.

Nowy katalog praw i obowiązków podatnika

Największe największe nadzieje wiązane są ze wzmocnieniem katalogu praw w relacji do jego obowiązków podatnika. Celem twórców nowej ordynacji podatkowej było było stworzenie jasnego katalogu praw podatnika, uwzględniającego dotychczasowe postulaty doktryny i orzecznictwa, szeroko komentowane w fachowej literaturze. Jakie zatem prawa będzie miał podatnik? Ogólnie można powiedzieć, że w zamyśle autorów nowej ustawy podatnik ma zyskać prawo do faktycznie a nie tylko formalnie rzetelnego, bezstronnego, sprawnego procesu podatkowego, bycia należycie informowanym, bycia faktyczną stroną procesu, a nie tylko z nazwy, jak obecnie. To z kolei będzie oznaczało, że pewne zmiany zostaną dokonane w sposobie prowadzenia postępowania podatkowego przez fiskusa.

Organy podatkowe będą musiały zmierzyć się z nowymi instytucjami o charakterze ponaglającym. Nowa ordynacja ma być przyczynkiem zmian mentalnych w codziennej praktyce administracji podatkowej. Może wreszcie samo skorzystanie z prawa do wyboru formy opodatkowania nie będzie postrzegane jako przejaw agresywnego planowania podatkowego. Być może możliwość umorzenia podatku nie będzie instytucją nadzwyczajną, lecz stosowaną gdy realia sprawy nie będą przemawiały za bezwzględnym ściganiem podatnika, który obiektywnie w niczym nie zawinił. Ale podatnicy pewnie jak dotąd aktywnie uczestniczenią w postępowaniu sięgali po usługi profesjonalnego pełnomocnika (porady podatkowe, sporządzanie pism, zastępstwo przed organami administracji skarbowej) celem załatwienia sprawy za jego pośrednictwem. Nas pokaże na ile sprawy będą załatwiane nijako polubownie, w porozumieniu z fiskusem, a w jakim stopniu będą zaskarżane do sądów administracyjnych. Ważnymelementem planowanych zmian będzie również określenie prawa podatnika do stabilizacji stosunków prawnych poprzez instytucję przedawnienia. Ze wszystkimi zmianami będą stopniowo zapoznawali naszych klientów nasi doradcy podatkowi warszawa.

A co z obowiązkami? – porady podatkowe

Doradcy podatkowi warszawa przyjrzeli się również obowiązkom podatnika podatnika. Cześć z nich poprawiono, przeredagowano, dodano pewne nowości. Ale ogólnie projekt zakłada utrzymanie dotychczasowych obowiązków jak między innymi obowiązek rzetelnego i niewadliwego prowadzenia ksiąg podatkowych. Utrzymano również obowiązek samoobliczenia zobowiązań podatkowych, opisano obowiązki płatnika, inkasenta, czy obowiązki odnoszące się do spadku, obowiązki informacyjne i inne ważne z punktu widzenia fiskusa.

Fiskus jako “partner biznesowy” – co na to doradcy podatkowi warszawa

Nasze porady podatkowe z pewnością przydadzą się na początku dokonanych zmian. Podatnicy mogą bowiem czuć się nieco zagubieni w nowej sytuacji. Budzący od dawna niepokój fiskus teraz na mocy nowych przepisów ma “zmienić twarz”. Może nie znikną wezwania i decyzje podatkowe, ale może będzie trochę lepiej jeśli chodzi o poziomo zaufania podatnika do administracji podatkowej “przyjacielem”, “partnerem” podatnika, a nie katem.