Outsourcing księgowości – kiedy należy prowadzić pełną księgowość

Poprzez outsourcing księgowości nasi doradcy podatkowi świadczą usługę prowadzenia pełnej księgowości. Przepisy prawa, w tym prawa podatkowego w niektórych przypadkach nakładają taki obowiązek na przedsiębiorców. Pełna księgowość daje pełniejszy obraz funkcjonowania firmy oraz zapewnia przejrzystość wszelkich, dokonywanych transakcji. Kiedy jest ona konieczna?

Kto prowadzi pełną księgowość?

Nasi doradcy podatkowi w swojej pracy często spotykają się z tym pytaniem, ponieważ właściciele firm często nie są świadomi posiadanych obowiązków. Kogo zatem dotyczy ta powinność? Przede wszystkim spółek kapitałowych, czyli z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych oraz spółki osobowej, jaką jest spółka komandytowo-akcyjna. Dodatkowo pełną księgowość będą musiały prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, w sytuacji gdy ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły przynajmniej równowartość 2.000.000 euro. Niekiedy również odrębne od ustawy o rachunkowości przepisy, wskazują na konieczność prowadzenia pełnej księgowości. Taką dyspozycję znajdziemy chociażby w Prawie bankowym, a także przepisach o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Ale niezależnie od wymogów formalnych outsourcing księgowości warto przekazać specjalistycznej firmie ze względu na stale rosnący stopień skomplikowania przepisów prawa podatkowego. Doradcy podatkowi zawodowo zajmują się nawigacją w plątaninie nieczytelnych nawarstwień prawnych. Dzięki temu ryzyko podatkowe jest pod kontrolą.

Pełna księgowość, czyli co?

Pełna księgowość to bardziej rozbudowane prowadzenie ksiąg podatkowych. Obejmuje ona w szczególności dziennik, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej), zestawienie obrotów i sald księgi głównej, zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych, a także wykaz składników aktywów i pasywów. Dodatkowych dokumentów jest zatem całkiem sporo. Niejednokrotnie firmy nie mają natomiast ani wystarczającej wiedzy, ani czasu na tę “papierologię”. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest natomiast outsourcing księgowości. Nasi doradcy podatkowi wiedzą jak rzetelnie i skutecznie prowadzić księgi podatkowe. Zwracają uwagę na to, aby każda podejmowana czynność i dokonywana transakcja, opatrzone były stosowną datą. Zachowują właściwą chronologię dokumentów, poprzez nadanie im stosownych, indywidualnych numerów. Wiedzą w jaki sposób jasno i klarownie opisywać określone zdarzenia gospodarcze, które wymagają zewidencjonowania. Nasi doradcy podatkowi sprawiają, że księgowość jest kompleksowa, spójna i przejrzysta.

Jak ułatwić sobie życie?

W kontekście pełnej księgowości warto również wiedzieć, że w pewnych przypadkach prawo przewiduje możliwość pewnych uproszczenień Stanie się tak wtedy, gdy mamy do czynienia ze stowarzyszeniem, partią polityczną, związkami zawodowymi, organizacją pracodawców, izbą gospodarczą, fundacją, organizacją dobroczynności i opieki społecznej. Nasi doradcy podatkowi w takiej sytuacji korzystają z nieco “okrojonej” formy dokumentacji. Jako przykład należałoby wskazać chociażby sprawozdanie finansowe. Niewątpliwie, chcąc ułatwić sobie życie, warto skorzystać z pomocy specjalistów. Pełna księgowość ma bowiem dość skomplikowaną i złożoną strukturę, która dla nieksięgowych i nieprawników może okazać się niezrozumiała i bardzo trudna. Nasi doradcy podatkowi oferują outsourcing księgowości, który pozwoli na “spokojny sen” przedsiębiorców.

K18 WPP – doradcy podatkowi w Warszawie

K18 Warszawska Praktyka Podatkowa poprzez outsourcing księgowości wielokrotnie spotyka się z zagadnieniem pełnej księgowości. Nasi doradcy podatkowi wspomagają naszych klientów we wszystkich sprawach, związanych z księgowością i szeroko rozumianą rachunkowością w przedsiębiorstwie. Dlaczego warto postawić na outsourcing księgowości? Przekazanie obsługi księgowej zewnętrznemu podmiotowi pozwala obniżyć koszty prowadzenia księgowości, zapewnia profesjonalną obsługę, a także zmniejsza ryzyko podatkowe.