Księgowość uproszczona – kiedy można z niej skorzystać?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych Warszawa nie należy do łatwych. Tę świadomość mają zarówno księgowi, jak i sami przedsiębiorcy. Ustawodawca zrobił jednak drobny ukłon w stronę mikro i małych firm, umożliwiając im skorzystanie z księgowości uproszczonej. Na czym ona polega i kiedy można z niej skorzystać?

Czym jest księgowość uproszczona?

Księgowość uproszczona, określana jest również małą księgowością. Od klasycznej, pełnej księgowości różni się zakresem informacji, jakie podlegają ewidencjonowaniu. Opiera się ona przede wszystkim na prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego. Dzięki tej formie ewidencjonowania zysków firmy mogą bezproblemowo i szybko “załatwić” wszelkie zobowiązania podatkowe. Mechanizm ten jest też o tyle intuicyjny, że przedsiębiorcy mogą się nawet pokusić o samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych Warszawa. Z kolei biuro podatkowe Warszawa w odniesieniu do małej księgowości zaproponuje korzystne stawki usług.

Kto może skorzystać z małej księgowości?

Początkowo konstrukcja małej księgowości pojawiła się w polskim prawie wyłącznie w odniesieniu do organizacji pozarządowych i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego (ustawa z 24 kwietnia 2003 r.) o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Podmioty, wskazane w przepisach tego aktu mogły stosować “okrojoną” wersję ksiąg rachunkowych, opierając się na zasadach sformułowanych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Z czasem jednak dostrzeżono potrzebę wprowadzenia tego rozwiązania również dla małych przedsiębiorstw.

Mała księgowość też dla przedsiębiorców

W taki właśnie sposób uproszczona księgowość trafiła do ustawy o rachunkowości. Prowadzenie małej lub pełnej księgowości to nie jest kwestia wyboru przedsiębiorcy. O możliwości skorzystania z księgowości uproszczonej decydują przepisy. Forma ta przeznaczona jest dla osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych nie przekraczają kwoty 2.000.000 euro w danym roku podatkowym. Przeliczając tę sumę na złotówki bierze się natomiast pod uwagę średni kurs euro ustalony przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października, poprzedzającego dany rok.

Mała księgowość a forma opodatkowania

W odniesieniu do przedsiębiorców rozliczających się w oparciu o skalę podatkową lub podatkiem liniowym uproszczona ewidencja będzie polegała zatem na prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów. Z kolei podatnicy, którzy wybrali formę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będą musieli prowadzić ewidencję przychodów. Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na kartę podatkową, będą natomiast zwolnieni z prowadzenia ksiąg i składania zeznań podatkowych. W ich przypadku wysokość podatku będzie bowiem ustalana z góry. W zależności od charakteru danej działalności i posiadanego majątku, przedsiębiorcy mogą również zostać zobligowani do prowadzenia dodatkowych ewidencji, takich jak ewidencja środków trwałych, wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencja wyposażenia, ewidencja przebiegu pojazdu dla celów PIT lub VAT oraz rejestry VAT.

K18 Warszawska Praktyka Podatkowa – specjaliści od księgowości

Biuro podatkowe Warszawa K18 to specjaliści od księgowości. Zajmujemy się prowadzeniem zarówno małej, jak i pełnej księgowości. Pomagamy także naszym klientom stawiać pierwsze kroki w samodzielnym rozliczaniu uzyskiwanych przychodów. Udzielamy im kompleksowych porad na temat prowadzenia działalności gospodarczej i reprezentujemy ich przed wszelkimi organami administracji publicznej (w tym skarbowej) oraz sądami administracyjnymi. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.